Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 12/38/2015 z dnia 21 października 2015r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Miasto Przeworsk kredytu konsolidacyjnego w kwocie: 22.509.000 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset dziewięć tysięcy złotych)
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta PRZEWORSKA
Informację opublikował:Łukasz Czwakiel
Data publikacji:22.10.2015 14:51
Informację aktualizował:Łukasz Czwakiel
Data aktualizacji:22.10.2015 14:51