Konsultacje społeczne

Raport z konsultacji

Formularz uwag - GPR czerwiec 2018

Ankieta - GPR czerwiec 2018

Link do załącznika graficznego do Gminnego Programu Rewitalizacji

Link do formularza zgłaszania uwag do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2022:

http://euconsul.pro-linuxpl.com/1/index.php?r=survey/index&sid=564366&lang=pl

Link do załącznika graficznego do Gminnego Programu Rewitalizacji

Link do formularza zgłaszania uwag do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2022:

https://www.ankietka.pl/ankieta/268672/formularz-uwag-gpr-dla-gminy-miejskiej-przeworsk.html

https://www.ankietka.pl/ankieta/268656/gpr-gmina-miejska-przeworsk-na-lata-2016-2022.html

Mapa obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji – dokument uzupełniony o uwagi z konsultacji społecznych:

Przeworsk - mapa po konsultacjach

Link do formularza zgłaszania uwag - wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji:

https://przeworsk.ankietka.pl/

Link do formularza zgłaszania uwag projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji:

https://komitetrewitalizacji.ankietka.pl

Link do Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2022 - Diagnoza i delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji:

GPR-Przeworsk-2016-2022

Link do Załącznika nr 1 do projektu uchwały - obszary zdegradowane i rewitalizacji:

Załącznik-nr-1

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konsultacje społeczne
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta PRZEWORSKA
Informację opublikował:Łukasz Czwakiel
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.06.2018 15:29

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
27.07.2018 10:05 Edycja dokumentu (Wojciech Majcher)
27.07.2018 10:02 Edycja dokumentu (Wojciech Majcher)
19.06.2018 10:38 Edycja dokumentu (Wojciech Majcher)
18.06.2018 11:25 Edycja dokumentu (Wojciech Majcher)
18.06.2018 11:23 Edycja dokumentu (Wojciech Majcher)
18.06.2018 11:22 Edycja dokumentu (Wojciech Majcher)
14.06.2018 22:33 Dodano załącznik "Ankieta konsultacyjna - GPR czerwiec
2018"

(Wojciech Majcher)
14.06.2018 22:32 Dodano załącznik "Formularz uwag - GPR czerwiec 2018"
(Wojciech Majcher)
14.06.2018 22:29 Edycja dokumentu (Wojciech Majcher)
07.06.2018 16:02 Dodano załącznik "Zarzadzenie nr 49 2018 z dnia 6 czerwca
2018 w sprawie konsultacji spolecznych Gminnego Programu
Rewitalizacji.pdf"

(Wojciech Majcher)
07.06.2018 16:02 Dodano załącznik "Obwieszczenie w sprawie konsultacji
spolecznych Gminnego Programu Rewitalizacji.pdf"

(Wojciech Majcher)
31.01.2018 12:37 Dodano załącznik "Uchwała Nr XLV/397/18 Rady Miasta
Przeworsk"

(Wojciech Majcher)
31.01.2018 12:12 Edycja dokumentu (Wojciech Majcher)
18.12.2017 12:09 Dodano załącznik "Raport z konsultacji społecznych
projektu GPR"

(Łukasz Czwakiel)
13.11.2017 16:06 Dodano załącznik "Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy
Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2022 - projekt dokumentu do
konsultacji"

(Łukasz Czwakiel)
13.11.2017 16:06 Dodano załącznik "Formularz zgłaszania uwag do projektu
Gminnego Programu Rewitalizacji"

(Łukasz Czwakiel)
13.11.2017 15:33 Edycja dokumentu (Łukasz Czwakiel)
03.11.2017 14:04 Dodano załącznik "Obwieszczenie w sprawie konsultacji
społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji"

(Łukasz Czwakiel)
19.06.2017 10:16 Edycja dokumentu (Łukasz Czwakiel)
16.06.2017 09:37 Dodano załącznik "Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy
Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2022 - Raport z konsultacji
społecznych projektu GPR"

(Wojciech Majcher)
16.06.2017 09:36 Dodano załącznik "Informacja ze spotkania warsztatowego w
ramach konsultacji społecznych projektu GPR"

(Wojciech Majcher)
16.06.2017 09:32 Dodano załącznik "Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji"

(Wojciech Majcher)
16.06.2017 09:19 Edycja dokumentu (Wojciech Majcher)
28.04.2017 12:11 Dodano załącznik "Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy
Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2022"

(Łukasz Czwakiel)
28.04.2017 12:10 Usunięto załącznik
Gminny_Program_Rewitalizacji_dla_Gminy_Miejskiej_Przeworsk_2
016-2022

(Łukasz Czwakiel)
14.04.2017 10:07 Dodano załącznik "Formularz uwag - GPR"
(Wojciech Majcher)
14.04.2017 10:03 Edycja dokumentu (Wojciech Majcher)
13.04.2017 14:36 Edycja dokumentu (Wojciech Majcher)
13.04.2017 13:20 Dodano załącznik
"Gminny_Program_Rewitalizacji_dla_Gminy_Miejskiej_Przeworsk_
2016-2022"

(Wojciech Majcher)
06.04.2017 14:48 Dodano załącznik "Obwieszczenie Burmistrza Miasta
Przeworska o konsultacjach projektu GPR"

(Łukasz Czwakiel)
13.02.2017 10:11 Dodano załącznik "Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy
Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2022 - Diagnoza i
delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji"

(Łukasz Czwakiel)
13.02.2017 10:11 Usunięto załącznik Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy
Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2022 - Diagnoza i
delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

(Łukasz Czwakiel)
30.01.2017 14:11 Dodano załącznik "Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy
Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2022 - Diagnoza i
delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji"

(Łukasz Czwakiel)
30.01.2017 14:10 Usunięto załącznik Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy
Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2022 - Diagnoza i
delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

(Łukasz Czwakiel)
26.01.2017 09:42 Dodano załącznik "Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy
Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2022 - Raport z konsultacji
społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta
Przeworska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i
obszaru rewitalizacji"

(Łukasz Czwakiel)
26.01.2017 09:40 Dodano załącznik "Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy
Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2022 - Raport z konsultacji
społecznych projektu uchwały w sprawie określenia zasad
wyznaczania składu oraz zasad działania Komietetu
Rewitalizacji"

(Łukasz Czwakiel)
26.01.2017 09:38 Zmieniono tytuł załącznika z "Gminny Program
Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Przeworsk na lata
2016-2022" na "Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy
Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2022 - Diagnoza i
delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji"

(Łukasz Czwakiel)
26.01.2017 09:36 Dodano załącznik "Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy
Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2022"

(Łukasz Czwakiel)
09.01.2017 08:14 Dodano załącznik "Informacja ze spotkania warsztatowego w
ramach konsultacji społecznych"

(Łukasz Czwakiel)
09.01.2017 08:11 Dodano załącznik "Projekt uchwały - wyznaczenie obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji"

(Łukasz Czwakiel)
09.01.2017 08:11 Usunięto załącznik Projekt uchwały - wyznaczenie obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

(Łukasz Czwakiel)
16.12.2016 08:02 Edycja dokumentu (Łukasz Czwakiel)
16.12.2016 08:00 Edycja dokumentu (Łukasz Czwakiel)
16.12.2016 07:59 Edycja dokumentu (Łukasz Czwakiel)
16.12.2016 07:45 Edycja dokumentu (Łukasz Czwakiel)
15.12.2016 15:36 Dodano załącznik "Obwieszczenie o konsultacjach
społecznych - wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji"

(Łukasz Czwakiel)
15.12.2016 15:36 Dodano załącznik "Projekt uchwały - wyznaczenie obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji"

(Łukasz Czwakiel)
15.12.2016 15:33 Dodano załącznik "Formularz zgłaszania uwag - wyznaczenie
obszaru rewitalizacji"

(Łukasz Czwakiel)
15.12.2016 15:33 Dodano załącznik "Obwieszczenie o konsultacjach
społecznych - Komitet Rewitalizacji"

(Łukasz Czwakiel)
15.12.2016 15:32 Dodano załącznik "Projekt uchwały - Komitet
Rewitalizacji"

(Łukasz Czwakiel)
15.12.2016 15:29 Utworzenie dokumentu. (Łukasz Czwakiel)