Raport z konsultacji

Formularz uwag - GPR czerwiec 2018

Ankieta - GPR czerwiec 2018

Link do załącznika graficznego do Gminnego Programu Rewitalizacji

Link do formularza zgłaszania uwag do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2022:

http://euconsul.pro-linuxpl.com/1/index.php?r=survey/index&sid=564366&lang=pl

Link do załącznika graficznego do Gminnego Programu Rewitalizacji

Link do formularza zgłaszania uwag do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2022:

https://www.ankietka.pl/ankieta/268672/formularz-uwag-gpr-dla-gminy-miejskiej-przeworsk.html

https://www.ankietka.pl/ankieta/268656/gpr-gmina-miejska-przeworsk-na-lata-2016-2022.html

Mapa obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji – dokument uzupełniony o uwagi z konsultacji społecznych:

Przeworsk - mapa po konsultacjach

Link do formularza zgłaszania uwag - wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji:

https://przeworsk.ankietka.pl/

Link do formularza zgłaszania uwag projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji:

https://komitetrewitalizacji.ankietka.pl

Link do Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2022 - Diagnoza i delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji:

GPR-Przeworsk-2016-2022

Link do Załącznika nr 1 do projektu uchwały - obszary zdegradowane i rewitalizacji:

Załącznik-nr-1

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konsultacje społeczne
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta PRZEWORSKA
Informację opublikował:Łukasz Czwakiel
Data publikacji:15.06.2018 15:29
Informację aktualizował:Wojciech Majcher
Data aktualizacji:27.07.2018 10:05