Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 12/13/2017 z dnia 26 maja 2017 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o sprawozdaniu Burmistrza Miasta Przeworska z wykonania budżetu za 2016 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Przeworska ; ul. Jagiellońska 10 ; 37-200 Przeworsk
Informację opublikował:Łukasz Czwakiel
Data publikacji:29.09.2017 11:40
Informację aktualizował:Łukasz Czwakiel
Data aktualizacji:29.09.2017 11:40