Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 12/31/2017 z dnia 8 czerwca 2017r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Przeworska o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Przeworska za rok 2016
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Przeworska ; ul. Jagiellońska 10 ; 37-200 Przeworsk
Informację opublikował:Łukasz Czwakiel
Data publikacji:29.09.2017 11:43
Informację aktualizował:Łukasz Czwakiel
Data aktualizacji:29.09.2017 11:43