Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 12/23/2016 z dnia 12 maja 2016 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o sprawozdaniu Burmistrza Miasta Przeworska z wykonania budżetu za 2015 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Przeworska ; ul. Jagiellońska 10 ; 37-200 Przeworsk
Informację opublikował:Łukasz Czwakiel
Data publikacji:02.10.2017 14:47
Informację aktualizował:Łukasz Czwakiel
Data aktualizacji:02.10.2017 14:47