Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Załączniki do protokołu są do wglądu w Biurze Obsługi Rady Miasta Przeworska,  Ratusz, Przeworsk , ul. Rynek 1, I piętro

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr 33/2018 z kontroli Komisji Rewizyją Rady Miasta Przeworska przeprowadzonej w dniu 28.02.2018 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta PRZEWORSKA
Informację opublikował:Bogumiła Ptaszyńska
Data publikacji:29.03.2018 11:37
Informację aktualizował:Bogumiła Ptaszyńska
Data aktualizacji:29.03.2018 11:37