Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przetarg nieograniczony dla zadania pn:" Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego ( koordynatora projektu) dla zadania pn: Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę na terenie Miasta Przeworska i Gminy Błażowa w ramach projektu „Odnawialne źródła energii w Mieście Przeworsku i Gminie Błażowa” nr. sprawy IIT.271.19.U.18
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta PRZEWORSKA
Informację opublikował:Dariusz Krzan
Data publikacji:17.04.2018 14:19
Informację aktualizował:Dariusz Krzan
Data aktualizacji:10.05.2018 09:10