wersja do wydruku Dariusz Krzan 25.04.2018 09:23

Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Dostawa i montaż kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Przeworska i Gminy Błażowa" (Znak sprawy: IIT.271.20.2018)

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Dostawa i montaż kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Przeworska i Gminy Błażowa" (Znak sprawy: IIT.271.20.2018)
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta PRZEWORSKA
Informację opublikował:Dariusz Krzan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.04.2018 09:23

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
22.06.2018 12:08 Edycja dokumentu (Dariusz Krzan)
22.06.2018 12:08 Dodano załącznik "informacja o unieważnieniu
postepowania"

(Dariusz Krzan)
05.06.2018 08:20 Edycja dokumentu (Dariusz Krzan)
05.06.2018 08:20 Dodano załącznik "odpowiedzi na pytania -2"
(Dariusz Krzan)
04.06.2018 08:18 Edycja dokumentu (Dariusz Krzan)
04.06.2018 08:18 Dodano załącznik "Sprostowanie - 2 zmiana terminu
wykonania oraz składania i otwarcia ofert"

(Dariusz Krzan)
04.06.2018 08:13 Dodano załącznik "Modyfikacja siwz -2"
(Dariusz Krzan)
30.05.2018 14:59 Edycja dokumentu (Dariusz Krzan)
30.05.2018 14:59 Dodano załącznik "odpowiedzi na pytania, modyfikacja siwz"
(Dariusz Krzan)
28.05.2018 10:01 Edycja dokumentu (Dariusz Krzan)
28.05.2018 10:01 Dodano załącznik "sprostowanie, zmiana ogłoszenia "
(Dariusz Krzan)
28.05.2018 09:57 Edycja dokumentu (Dariusz Krzan)
28.05.2018 09:57 Dodano załącznik "zmiana siwz, zmiana terminu "
(Dariusz Krzan)
25.04.2018 12:15 Edycja dokumentu (Dariusz Krzan)
25.04.2018 12:14 Dodano załącznik "zał. nr 4a" (Dariusz Krzan)
25.04.2018 12:06 Dodano załącznik "Zał. nr 4- zakreś oświedczenia JEDZ"
(Dariusz Krzan)
25.04.2018 11:13 Edycja dokumentu (Dariusz Krzan)
25.04.2018 11:12 Dodano załącznik "Zał. nr 2- projekt umowy"
(Dariusz Krzan)
25.04.2018 11:11 Dodano załącznik "Zał. nr 3- Wzór formularza ofertowego"
(Dariusz Krzan)
25.04.2018 11:08 Edycja dokumentu (Dariusz Krzan)
25.04.2018 11:00 Dodano załącznik "Ogłoszenie o zamówieniu"
(Dariusz Krzan)
25.04.2018 11:00 Dodano załącznik "Zał. nr.1 - dokumentacja techniczna"
(Dariusz Krzan)
25.04.2018 10:59 Dodano załącznik "SIWZ" (Dariusz Krzan)
25.04.2018 10:57 Dodano załącznik "Zał. nr 5- Wzór oświadczenia , grupa
kapitałowa"

(Dariusz Krzan)
25.04.2018 10:57 Dodano załącznik "Zał. nr 6 - Wzór wykazu dostaw"
(Dariusz Krzan)
25.04.2018 10:56 Dodano załącznik "Zał.nr 7- Wzór wykazu osób"
(Dariusz Krzan)
25.04.2018 09:23 Utworzenie dokumentu. (Dariusz Krzan)