Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 57/2018 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla mikroprojektu indywidualnego pn.: ,,Ochrona i rozwój walorów przyrodniczo-krajobrazowych pogranicza" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020.
Podmiot udostępniający informację:Przeworsk 37-200, ul. Jagiellońska 10
Informację opublikował:Marek Frączek
Data publikacji:05.07.2018 15:07
Informację aktualizował:Marek Frączek
Data aktualizacji:09.11.2018 13:15