Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 76/2018 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji na realizację w roku 2018 zadań publicznych z zakresu nauki, edukacja, oświaty i wychowania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta PRZEWORSKA
Informację opublikował:Marek Frączek
Data publikacji:27.08.2018 13:16
Informację aktualizował:Marek Frączek
Data aktualizacji:27.08.2018 13:16