Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 78/2018 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie stosowania mechanizmu podzielnej płatności (split payment) oraz ___________________________________________Zarządzenie Nr 78A/2018 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1/2018 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz planu kont dla budżetu Gminy Miejskiej Przeworsk jako jednostki samorządu terytorialnego i Urzędu Miasta Przeworska jako jednostki budżetowej.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta PRZEWORSKA
Informację opublikował:Marek Frączek
Data publikacji:05.09.2018 07:20
Informację aktualizował:Marek Frączek
Data aktualizacji:05.12.2018 09:45