BUDŻET OBYWATELSKI

Budżet obywatelski to proces, w którym mieszkańcy nie tylko decydują o przeznaczeniu części budżetu miasta, ale także dzięki któremu mogą przede wszystkim bezpośrednio oddziaływać na miasto priorytetyzując i realizując potrzeby swoich lokalnych społeczności. Mieszkańcy najlepiej znają swoje potrzeby, a budżet obywatelski jest narzędziem służącym ich zaspokajaniu. Narzędziem, które wspiera budowanie lokalnego kapitału społecznego i poszukiwanie innowacji społecznych.

Kwota ujęta w projekcie budżetu na 2019 rok, a którą chcemy przeznaczyć na realizację pomysłów zgłaszanych w trakcie tych konsultacji, wynosi 200 000 zł. - Chciałbym, aby w budżetach na kolejne lata była to większa kwota, ale ponieważ takie rozwiązanie proponujemy w Przeworsku po raz pierwszy, myślę, że ten pierwszy budżet obywatelski będzie dla nas wszystkich cennym doświadczeniem, które będziemy wykorzystywać jeszcze lepiej w przyszłości - zaznacza burmistrz Leszek Kisiel.

Projekty zadań zgłaszanych do budżetu obywatelskiego mogą dotyczyć zadań inwestycyjnych, remontowych bądź innych zadań należących do kompetencji Miasta, z takich dziedzin jak:

1) budowa, modernizacja lub remont ulic, chodników, parkingów, oświetlenia,

2) budowa, modernizacja lub remont obiektów służących uprawianiu sportu, czy rekreacji np. boisk, placów zabaw, a także wyznaczanie tras turystycznych lub do nordic walking,

3) urządzanie i modernizacja terenów zielonych, ustawianie ławek, przyrządów do ćwiczeń czy zabawy.

Już dziś zapraszam do zapoznania się z zasadami i trybem realizacji pierwszej edycji „Budżetu obywatelskiego miasta Przeworska na rok 2019” oraz sposobu przeprowadzenia konsultacji społecznych. Określa to przygotowany przeze mnie dokument pn. ,,Zasady i tryb realizacji projektu pn. „Budżet obywatelski miasta Przeworska na rok 2019”. Będę wspierał aktywność mieszkańców naszego miasta kampanię informacyjno-promocyjną polegającą na popularyzacji idei i zasad budżetu obywatelskiego oraz akcentowaniu roli partycypacji społecznej. Chcę, aby przeworszczanie mieli wpływ na wizerunek swojego miasta i proponowali zmiany, których realizacji oczekują od samorządu lokalnego. Wierzę, że mieszkańcy Przeworska chętniej będą ze sobą współpracowali i szeroko włączą się w proces tworzenia budżetu, przez co uzyskamy cenne od Państwa informacje o oczekiwaniach i potrzebach - Burmistrz Miasta Przeworska Leszek Kisiel.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Inromacje ogólne
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta PRZEWORSKA
Informację opublikował:Marek Frączek
Data publikacji:10.09.2018 09:50
Informację aktualizował:Marek Frączek
Data aktualizacji:10.09.2018 09:50