Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą nr XLIX/415/18 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 marca 2018  r. w sprawie podziału miasta Przeworska na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym podaje się do publicznej wiadomości: numery i granice okręgów wyborczych, liczbę wybieranych radnych oraz siedzibę miejskiej komisji wyborczej – w wyborach do Rady Miasta Przeworska zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 24 sierpnia 2018 r. o numerach i granicach okręgów wyborczych, liczbie wybieranych radnych oraz siedzibie miejskiej komisji wyborczej – w wyborach do Rady Miasta Przeworska zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta PRZEWORSKA
Informację opublikował:Marek Frączek
Data publikacji:12.09.2018 08:52
Informację aktualizował:Marek Frączek
Data aktualizacji:12.09.2018 08:57