Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała Nr II/15/2018 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/248/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 października 2016 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miejską Przeworsk a Gminą Leżajsk w przedmiocie powierzenia Gminie Leżajsk realizacji części zadań własnych Gminy Miejskiej Przeworsk w zakresie przetwarzania i zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Przeworska
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta PRZEWORSKA
Informację opublikował:
Data publikacji:
04.12.2018 14:55
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
04.12.2018 14:58