Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 133/2018 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zadania inwestycyjnego pn.: ,,Odnawialane źródła energii w mieście Przeworsku i Gminie Błażowa", na podstawie art. 30 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.).
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta PRZEWORSKA
Informację opublikował:Marek Frączek
Data publikacji:07.01.2019 08:28
Informację aktualizował:Marek Frączek
Data aktualizacji:31.01.2019 09:48