Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr V/64/2019 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta PRZEWORSKA
Informację opublikował:Paweł Wołowiec
Data publikacji:04.03.2019 09:18
Informację aktualizował:Paweł Wołowiec
Data aktualizacji:04.03.2019 09:19