Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przetarg nieograniczony dla zadania pn.:"Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn.: „Stabilizacja osuwiska w rejonie ul. Czarnieckiego wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej” – etap II"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta PRZEWORSKA
Informację opublikował:Dariusz Krzan
Data publikacji:08.04.2019 13:11
Informację aktualizował:Dariusz Krzan
Data aktualizacji:08.07.2019 15:24