wersja do wydruku Dariusz Krzan 07.05.2019 13:44

Przetarg nieograniczony dla zadania pn.:Roboty konserwatorskie i budowlane na zajeździe Pastewnik – ZADASZONA WIATA"

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przetarg nieograniczony dla zadania pn.:Roboty konserwatorskie i budowlane na zajeździe Pastewnik – ZADASZONA WIATA"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta PRZEWORSKA
Informację opublikował:Dariusz Krzan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.05.2019 13:44

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
01.07.2019 12:56 Edycja dokumentu (Dariusz Krzan)
01.07.2019 12:55 Usunięto załącznik Odpowiedzi na pytania , modyfikacja
siwz -2

(Dariusz Krzan)
01.07.2019 12:55 Usunięto załącznik Projekt wykonawczy - zał do proj.
bud. - modyfikacja siwz

(Dariusz Krzan)
01.07.2019 12:55 Usunięto załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
(Dariusz Krzan)
01.07.2019 12:55 Usunięto załącznik Zmiana terminu otwarcia ofert,
modyfikacja siwz

(Dariusz Krzan)
01.07.2019 12:55 Usunięto załącznik OGŁOSZENIE (Dariusz Krzan)
01.07.2019 12:55 Usunięto załącznik siwz (Dariusz Krzan)
01.07.2019 12:55 Usunięto załącznik Przedmiar robót - zał. nr 2 do siwz
(Dariusz Krzan)
01.07.2019 12:55 Usunięto załącznik Projekt budowlany - załącznik nr 3
(Dariusz Krzan)
01.07.2019 12:55 Usunięto załącznik STWiOR br. bud. - zał. nr 4 do siwz
(Dariusz Krzan)
01.07.2019 12:54 Usunięto załącznik STWIOR br.elektr. - zał. nr 4 do siwz
(Dariusz Krzan)
01.07.2019 12:54 Usunięto załącznik projekt umowy - zał. nr 11 do siwz
(Dariusz Krzan)
01.07.2019 12:54 Usunięto załącznik Klauzula RODO (Dariusz Krzan)
05.06.2019 12:08 Edycja dokumentu (Dariusz Krzan)
05.06.2019 12:08 Dodano załącznik "Rozstrzygnięcie - Zawiadomienie o
wyborze najkorzystniejszej oforty"

(Dariusz Krzan)
24.05.2019 12:14 Edycja dokumentu (Dariusz Krzan)
24.05.2019 12:14 Dodano załącznik "informacja z otwarcia ofert -
zestawienie ofert"

(Dariusz Krzan)
20.05.2019 14:00 Edycja dokumentu (Dariusz Krzan)
20.05.2019 14:00 Dodano załącznik "Odpowiedzi na pytania , modyfikacja siwz
-2"

(Dariusz Krzan)
20.05.2019 12:16 Dodano załącznik "Projekt wykonawczy - zał do proj. bud.
- modyfikacja siwz"

(Dariusz Krzan)
16.05.2019 15:00 Edycja dokumentu (Dariusz Krzan)
16.05.2019 15:00 Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia"
(Dariusz Krzan)
16.05.2019 14:46 Edycja dokumentu (Dariusz Krzan)
16.05.2019 14:46 Dodano załącznik "Zmiana terminu otwarcia ofert,
modyfikacja siwz"

(Dariusz Krzan)
07.05.2019 14:30 Edycja dokumentu (Dariusz Krzan)
07.05.2019 14:24 Edycja dokumentu (Dariusz Krzan)
07.05.2019 14:23 Dodano załącznik "Projekt budowlany - załącznik nr 3"
(Dariusz Krzan)
07.05.2019 14:15 Edycja dokumentu (Dariusz Krzan)
07.05.2019 14:15 Dodano załącznik "OGŁOSZENIE" (Dariusz Krzan)
07.05.2019 14:14 Dodano załącznik "siwz" (Dariusz Krzan)
07.05.2019 14:14 Dodano załącznik "Przedmiar robót - zał. nr 2 do siwz"
(Dariusz Krzan)
07.05.2019 14:12 Dodano załącznik "STWiOR br. bud. - zał. nr 4 do siwz"
(Dariusz Krzan)
07.05.2019 14:11 Dodano załącznik "STWIOR br.elektr. - zał. nr 4 do siwz"
(Dariusz Krzan)
07.05.2019 14:10 Dodano załącznik "projekt umowy - zał. nr 11 do siwz"
(Dariusz Krzan)
07.05.2019 13:44 Utworzenie dokumentu. (Dariusz Krzan)