W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty, każdy może zgłosić do niej uwagi, przesyłając je na adres e-mail: m.sliwa@przeworsk.um.gov.pl

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Oferta na realizację zadania publicznego w obszarze "Wspieranie i upowszechnianie Kultury fizycznej" w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta PRZEWORSKA
Informację opublikował:Paweł Wołowiec
Data publikacji:14.05.2019 12:41
Informację aktualizował:Paweł Wołowiec
Data aktualizacji:14.05.2019 13:45