Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przetarg nieograniczony dla zadania pn."„ Odbiór i transport niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Miejskiej Przeworsk”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta PRZEWORSKA
Informację opublikował:Dariusz Krzan
Data publikacji:12.11.2019 14:29
Informację aktualizował:Dariusz Krzan
Data aktualizacji:20.12.2019 13:38