wersja do wydruku Dariusz Krzan 12.11.2019 14:29

Przetarg nieograniczony dla zadania pn."„ Odbiór i transport niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Miejskiej Przeworsk”

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przetarg nieograniczony dla zadania pn."„ Odbiór i transport niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Miejskiej Przeworsk”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta PRZEWORSKA
Informację opublikował:Dariusz Krzan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.11.2019 14:29

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
20.12.2019 13:38 Edycja dokumentu (Dariusz Krzan)
20.12.2019 13:38 Dodano załącznik "informacja o wyborze oferty-
rozstrzygnięcie przetargu"

(Dariusz Krzan)
16.12.2019 14:34 Edycja dokumentu (Dariusz Krzan)
16.12.2019 14:34 Dodano załącznik "informacja z otwarcia ofert"
(Dariusz Krzan)
04.12.2019 09:39 Edycja dokumentu (Dariusz Krzan)
04.12.2019 09:39 Dodano załącznik "Modyfikacja siwz -2"
(Dariusz Krzan)
02.12.2019 10:35 Edycja dokumentu (Dariusz Krzan)
02.12.2019 10:35 Dodano załącznik "Sprostowanie do Ogłoszenia -
opublikowane"

(Dariusz Krzan)
27.11.2019 15:59 Edycja dokumentu (Dariusz Krzan)
27.11.2019 15:58 Dodano załącznik "Przesłane do publikacj w DzU UE
sprostowanie "

(Dariusz Krzan)
27.11.2019 15:57 Dodano załącznik "MODYFIKACJA SIWZ"
(Dariusz Krzan)
27.11.2019 15:56 Dodano załącznik "zał. do modyfikacji siwz - nowy Opis
przedmiotu zamówienia zał. nr 1 do siwz"

(Dariusz Krzan)
27.11.2019 15:55 Dodano załącznik "zał. do modyfikacji siwz - nowyprojekt
umowy zał. nr 2 do siwz"

(Dariusz Krzan)
27.11.2019 15:53 Dodano załącznik "zał. do modyfikacji siwz - nowy druk
oferta zał. nr 3"

(Dariusz Krzan)
12.11.2019 14:53 Edycja dokumentu (Dariusz Krzan)
12.11.2019 14:53 Dodano załącznik "Ogłoszenie o zamówieniu"
(Dariusz Krzan)
12.11.2019 14:52 Dodano załącznik "SIWZ" (Dariusz Krzan)
12.11.2019 14:52 Dodano załącznik "Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr
1"

(Dariusz Krzan)
12.11.2019 14:51 Dodano załącznik "Wzór umowy - zał. nr 2"
(Dariusz Krzan)
12.11.2019 14:51 Dodano załącznik "Fromularz ofertowy - zał. nr 3"
(Dariusz Krzan)
12.11.2019 14:49 Dodano załącznik "Wzór oświadczenia JEDZ - zał. nr 4"
(Dariusz Krzan)
12.11.2019 14:49 Dodano załącznik "Wzór- ośw. grupa kapit. - zał. nr 5"
(Dariusz Krzan)
12.11.2019 14:48 Dodano załącznik "Wzor - wykaz usług - zał. nr 6"
(Dariusz Krzan)
12.11.2019 14:47 Dodano załącznik "Wzór -wykaz narzedzi - zał. nr 7"
(Dariusz Krzan)
12.11.2019 14:47 Dodano załącznik "Wzor oświadczenia - zał. nr 8"
(Dariusz Krzan)
12.11.2019 14:46 Dodano załącznik "Klucz publiczny"
(Dariusz Krzan)
12.11.2019 14:29 Utworzenie dokumentu. (Dariusz Krzan)