Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XVI/170/2019 Rady Miasta Przeworska z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Przeworska do zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2019 w celu podpisania umowy z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym na: "Odbiór i transport niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz odbiór, transport i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Miejskiej Przeworsk"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta PRZEWORSKA
Informację opublikował:Łukasz Czwakiel
Data publikacji:03.01.2020 08:30
Informację aktualizował:Łukasz Czwakiel
Data aktualizacji:03.01.2020 08:41