Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 3/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 07 stycznia 2020 roku w sprawie udzielania dotacji na realizację w roku 2020 zadań publicznych z zakresu Kultura fizyczna i sport przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta PRZEWORSKA
Informację opublikował:Paweł Wołowiec
Data publikacji:07.01.2020 14:23
Informację aktualizował:Paweł Wołowiec
Data aktualizacji:07.01.2020 14:23