Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak: N-VIII.7820.1.26.2019 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska od skrzyżowania z DK 94 w m. Gwizdaj do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 835 w m. Przeworsk oraz rozbudowa istniejącej drogi wojewódzkiej na odcinku od km 150+600 do km 154+600 wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych” w ramach zadania pn.: „Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga”

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wojewody z 14 stycznia 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego znak: N-VIII.7820.1.26.2019 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta PRZEWORSKA
Informację opublikował:Marek Frączek
Data publikacji:14.01.2020 11:00
Informację aktualizował:Marek Frączek
Data aktualizacji:14.01.2020 11:17