Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała Nr XIX/209/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz określenia górnej stawki opłaty za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta PRZEWORSKA
Informację opublikował:
Data publikacji:
18.02.2020 10:40
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
18.02.2020 10:42