Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała Nr XIX/203/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/160/2019 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta PRZEWORSKA
Informację opublikował:
Data publikacji:
18.02.2020 11:00
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
18.02.2020 11:01