Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 28/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji na realizację w roku 2020 zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia - z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta PRZEWORSKA
Informację opublikował:Paweł Wołowiec
Data publikacji:28.02.2020 13:53
Informację aktualizował:Paweł Wołowiec
Data aktualizacji:28.02.2020 13:53