Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 31/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla mikroprojektu indywidualnego pn. "Karpackie Laboratorium Medialne" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020".
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta PRZEWORSKA
Informację opublikował:Marek Frączek
Data publikacji:16.03.2020 14:02
Informację aktualizował:Paweł Wołowiec
Data aktualizacji:05.08.2020 12:05