Informuję, że na podstawie art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 poz.713) Burmistrz Miasta Przeworska przedłożył Radzie Miasta Przeworska Raport o stanie Gminy Miejskiej Przeworsk za 2019 rok. 


Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w 2019 roku, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Rada Miasta Przeworska będzie rozpatrywała raport o stanie gminy na sesji w dniu 25 czerwca 2020 r., na której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Przeworska.

W debacie nad raportem o stanie gminy, mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa do Przewodniczącego Rady Miasta Przeworska pisemne zgłoszenie poparte podpisami 20 osób. Pisemne zgłoszenie można składać najpóźniej do dnia 24 czerwca 2020 r. w Biurze Obsługi Rady Miasta Przeworska, Rynek 1, wejście od strony fontanny, I piętro, w godzinach 8.00- 15.00. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu wg. kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Przeworska
(-) Tomasz Majba

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Raport o stanie Gminy Miejskiej Przeworsk za 2019 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta PRZEWORSKA
Informację opublikował:Paweł Wołowiec
Data publikacji:15.06.2020 12:08
Informację aktualizował:Paweł Wołowiec
Data aktualizacji:15.06.2020 12:16