Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przetarg nieograniczony dla zadania pn. " Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn.: „Stabilizacja osuwiska w rejonie ul. Czarnieckiego wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej” – etap III"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta PRZEWORSKA
Informację opublikował:Dariusz Krzan
Data publikacji:18.06.2020 11:14
Informację aktualizował:Dariusz Krzan
Data aktualizacji:03.09.2020 11:49