Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 77/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektu grantowego pn. "Zdalna szkoła+" - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu", działania 1.1: "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach".
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta PRZEWORSKA
Informację opublikował:Paweł Wołowiec
Data publikacji:06.07.2020 10:14
Informację aktualizował:Paweł Wołowiec
Data aktualizacji:05.08.2020 12:35