Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie Burmistrza Miasta Przeworska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 1/2018 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Przeworska.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta PRZEWORSKA
Informację opublikował:Paweł Wołowiec
Data publikacji:20.07.2020 11:34
Informację aktualizował:Paweł Wołowiec
Data aktualizacji:28.07.2020 12:43