Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Załączniki do niniejszego protokołu są dostępne do wglądu w Biurze Rady Miasta Urząd  Miasta Przeworska pokój nr 101

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr 26b/05 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Przeworska z dnia 22.07 i 27.07.05
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta PRZEWORSKA
Informację opublikował:Bogumiła Ptaszyńska
Data publikacji:15.12.2005 13:10
Informację aktualizował:Bogumiła Ptaszyńska
Data aktualizacji:15.12.2005 13:10