Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przetarg nieograniczony dla zadania pn.;"Odbiór i transport niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz odbiór, transport i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych, od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Przeworsk"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta PRZEWORSKA
Informację opublikował:Dariusz Krzan
Data publikacji:10.11.2020 10:41
Informację aktualizował:Dariusz Krzan
Data aktualizacji:28.12.2020 07:58