Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała Nr XXVII/289/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta PRZEWORSKA
Informację opublikował:
Data publikacji:
01.12.2020 10:20
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
01.12.2020 10:22