Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 149/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru zadania inwestycyjnego pn.: Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn. „Stabilizacja osuwiska w rejonie ul. Czarnieckiego wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej” – etap III.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta PRZEWORSKA
Informację opublikował:Marek Frączek
Data publikacji:17.12.2020 11:39
Informację aktualizował:Paweł Wołowiec
Data aktualizacji:20.07.2021 11:36