Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Załączniki do niniejszego protokołu są  do wglądu w  Biurze Rady Miasta Urząd  Miasta Przeworska pokój 101 

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr 55/05 Komisji Gospodarki i Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Przeworska z posiedzenia odbytego w dniu 24.10.05
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta PRZEWORSKA
Informację opublikował:Bogumiła Ptaszyńska
Data publikacji:15.12.2005 13:58
Informację aktualizował:Bogumiła Ptaszyńska
Data aktualizacji:15.12.2005 13:58