Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 156/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie udzielenia dotacji na realizację w roku 2021 zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta PRZEWORSKA
Informację opublikował:Marek Frączek
Data publikacji:07.01.2021 09:59
Informację aktualizował:Marek Frączek
Data aktualizacji:07.01.2021 10:08