Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 7/2021 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie udzielania dotacji na realizację w roku 2021 zadań publicznych z zakresu Kultura fizyczna i sport przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta PRZEWORSKA
Informację opublikował:Łukasz Czwakiel
Data publikacji:21.01.2021 14:42
Informację aktualizował:Łukasz Czwakiel
Data aktualizacji:21.01.2021 14:42