Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXX/426/2021 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XLIII/383/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie określenia szczególnych warunków przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania na terenie miasta Przeworska.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta PRZEWORSKA
Informację opublikował:Paweł Wołowiec
Data publikacji:01.03.2021 15:17
Informację aktualizował:Paweł Wołowiec
Data aktualizacji:01.03.2021 15:19