Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie z dnia 8 lipca 2021 roku - Burmistrz Miasta Przeworska zawiadamia strony postępowania, w związku z rozpatrywaniem wniosku z dnia 20 maja 2021 roku (data wpływu 21 maja 2021 roku) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku produkcyjnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek produkcyjno-biurowy oraz budowa budynku magazynowo - produkcyjno - biurowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą firmy Spawsystem Gniewczyna Railway Components Sp. z o.o. w Przeworsku przy ulicy Gorliczyńskiej 98", z uwagi na pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 25 czerwca 2021 roku, informuje się o przedłożeniu w dniu 6 lipca 2021 roku Karty informacyjnej przedsięwzięcia przed wydaniem opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określenia ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta PRZEWORSKA
Informację opublikował:Paweł Wołowiec
Data publikacji:09.07.2021 11:39
Informację aktualizował:Paweł Wołowiec
Data aktualizacji:09.07.2021 11:51