Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie z dnia 16 lipca 2021 roku - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamia strony postępowania, że w dniu 16 lipca 2021 roku wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu DN400 MOP 5,5MPa wraz z infrastrukturą towarzyszącą związaną z przebudową gazociągu Jarosław - Sędziszów, zlokalizowanego w mieście Przeworsk oraz miejscowościach Studzian i Gwizdaj, gmina Przeworsk.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta PRZEWORSKA
Informację opublikował:Paweł Wołowiec
Data publikacji:20.07.2021 12:42
Informację aktualizował:Paweł Wołowiec
Data aktualizacji:20.07.2021 12:42