Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie z dnia 29 lipca 2021 roku - Burmistrz Miasta Przeworska zawiadamia strony postępowania, że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego z wniosku z dnia 20 maja 2021 roku (data wpływu 21 maja 2021 roku) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku produkcyjnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek produkcyjno-biurowy oraz budowa budynku magazynowo - produkcyjno - biurowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą firmy Spawsystem Gniewczyna Railway Components Sp. z o.o. w Przeworsku przy ulicy Gorliczyńskiej 98", został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania ostatecznej decyzji w przedmiotowej sprawie.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta PRZEWORSKA
Informację opublikował:Paweł Wołowiec
Data publikacji:29.07.2021 13:13
Informację aktualizował:Paweł Wołowiec
Data aktualizacji:29.07.2021 13:13