Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie z dnia 14 września 2021 roku - Burmistrz Miasta Przeworska zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Rozbudowa, przebudowa hal produkcyjnych z miejscami postojowymi i urządzeniami budowlanymi na działkach nr ewid. 4828/5, 4828/6, 4827/2, 4831/2, 4829/1 o powierzchni 1,1275 ha położonych w Przeworsku, ul. Łąkowa” z wniosku z dnia 12 sierpnia 2021 roku (data wpływu: 12 sierpnia 2021 roku), uzupełnionego w dniu 28 sierpnia 2021 roku (data wpływu: 9 wrzesień 2021 roku) Adam Olejarka zam. Grzęska, prowadzący działalność ADTECH - PRZEWORSK Adam Olejarka ul. Łąkowa 5, 37-200 Przeworsk.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta PRZEWORSKA
Informację opublikował:Paweł Wołowiec
Data publikacji:15.09.2021 09:35
Informację aktualizował:Paweł Wołowiec
Data aktualizacji:15.09.2021 09:40