Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie z dnia 8 listopada 2021 roku - Burmistrz Miasta Przeworska zawiadamia strony postępowania, że wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku z dnia 12 sierpnia 2021 roku (data wpływu: 12 sierpnia 2021 roku), uzupełnionego w dniu 28 sierpnia 2021 roku (data wpływu: 9 wrzesień 2021 roku) Adam Olejarka zamieszkały Grzęska, prowadzący działalność ADTECH - PRZEWORSK Adam Olejarka ulica Łąkowa 5, 37-200 Przeworsk w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Rozbudowa, przebudowa hal produkcyjnych z miejscami postojowymi i urządzeniami budowlanymi na działkach, numer ewidencyjny 4828/5, 4828/6, 4827/2, 4831/2, 4829/1, o powierzchni 1,1275 ha, położonych w Przeworsku, ulica Łąkowa”, nie może zostać zakończone w ustawowym terminie. W związku z powyższym postępowanie w przedmiotowej sprawie zostanie zakończone w terminie do dnia 9 grudnia 2021 roku.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta PRZEWORSKA
Informację opublikował:Paweł Wołowiec
Data publikacji:08.11.2021 13:51
Informację aktualizował:Paweł Wołowiec
Data aktualizacji:08.11.2021 13:51