Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Postępowanie przetargowe dla zadania pn.:" Odbiór i transport niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz odbiór, transport i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych, od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Przeworsk"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta PRZEWORSKA
Informację opublikował:Dariusz Krzan
Data publikacji:10.11.2021 09:30
Informację aktualizował:Dariusz Krzan
Data aktualizacji:20.12.2021 14:52