Koordynator ds. dostępności

­

Koordynator do spraw dostępności
w Urzędzie Miasta Przeworska

 


Marzena Ślęk – kierownik Referatu Oświaty i Spraw Społecznych


Kontakt:     Urząd Miasta Przeworska,
                  ul. Jagiellońska 10,
                  37-200 Przeworsk
tel.:            +48 16 648 78 44, w. 123
e-mail:       dostepnosc@przeworsk.um.gov.pl


Do zadań Koordynatora należy w szczególności:

  1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych w Urzędzie Miasta Przeworska,
  2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Przeworska, 
  3. monitorowanie działalności Urzędu Miasta Przeworska w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
  4. przedstawianie Burmistrzowi Miasta Przeworska bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań,
  5. sporządzania raportów o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.


Zarządzenie nr 104/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 21 września 2020 roku w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności oraz powołania zespołu do spraw dostępności w Urzędzie Miasta Przeworska do pobrania tutaj.

Zarządzenie nr 98/2022 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 3 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 104/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 21 września 2020 roku w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności oraz powołania zespołu do spraw dostępności w Urzędzie Miasta Przeworska do pobrania tutaj.