Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.06.2005 13:59 Zarządzenie Nr 28/2005 z dnia 22 czerwca 2005r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
30.06.2005 13:49 Zarządzenie Nr 27/2005 z dnia 22 czerwca 2005r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
30.06.2005 13:37 Zarządzenie Nr 26/2005 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 31 maja 2005 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2005.
30.06.2005 13:34 Zarządzenie Nr 25/2005 z dnia 31 maja 2005 roku Burmistrza Miasta Przeworska w sprawie zmiany zarządzenia nr 35/2002 z dnia 31 grudnia 2002r. Burmistrza Miasta Przeworska w sprawie zasad .........
30.06.2005 13:18 Zarządzenie Nr 24/2005 Burmistrza Miasta Przeworska w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2005
30.06.2005 13:15 Zarządzenie Nr 23/2005 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 11 maja 2005 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2005
30.06.2005 12:40 Zarządzenie Nr 22/2005 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 10 maja 2005 roku w sprawie ustalenia pełnej wysokości stypendium szkolnych o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
08.06.2005 14:55 Zarządzenie Nr 21/2005 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 11.05.2005 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pana mgr Ryszarda Nowak Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Józefa Piłsudskieg
08.06.2005 14:47 Zarządzenie Nr 20/2005 Burmistrza Miasta Przeworsk z dnia 11.05.2005 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Józefa Piłsudskiego w Przeworsku
08.06.2005 14:34 Zarządzenie Nr 19/2005 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 11.05.2005 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pani mgr Alicji Romankiewicz Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Przeworsku

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna