Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.08.2015 14:34 Informacja o wynikach naboru ogłoszonego 03.08.2015 r. na stanowisko Podinspektora Referatu Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Przeworska 37-200 Przeworsk, ul. Jagiellońska 10
03.08.2015 14:38 Burmistrz Miasta Przeworska ogłasza nabór na stanowisko Podinspektora Referatu Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Przeworska
08.06.2015 10:26 Informacja o wynikach naboru ogłoszonego 04.05.2015 r. na stanowisko Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Przeworsku, 37-200 Przeworsk ul. Niepodległości 9.
18.05.2015 11:41 Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Przeworsku
04.05.2015 07:50 Burmistrz Miasta Przeworska ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Przeworsku 37-200 Przeworsk, ul. Niepodległości 9
24.04.2015 16:18 Informacja o wynikach naboru ogłoszonego 01.04.2015r. na stanowisko Podinspektora ds. zamówień publicznych w Referacie Inwestycji i Infrastruktury Technicznej Urzędu Miasta Przeworska...........
01.04.2015 13:33 Burmistrz Miasta Przeworska ogłasza nabór na stanowisko Podinspektora ds. zamówień publicznych w Referacie Inwestycji i Infrastruktury Technicznej Urzędu Miasta Przeworska
30.03.2015 14:33 Informacja o wynikach naboru ogłoszonego 13.03.2015r. na stanowisko Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Przeworsku 37-200 Przeworsk, ul. Niepodległości 9
13.03.2015 14:47 Burmistrz Miasta Przeworska ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Przeworsku 37-200 Przeworsk, ul. Niepodległości 9.
18.02.2015 10:33 Informacja o wynikach naboru ogłoszonego 12.01.2015r. na stanowisko Podinspektora Referatu Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Przewroska

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna