Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.01.2015 15:05 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Przeworska o naborze na stanowisko Podinspektora Referatu Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Przeworska, 37-200 Przeworsk
06.08.2014 08:28 Informacja o wynikach naboru ogłoszonego 10.07.2014r. na stanowisko Podinspektora Referatu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Urzędu Miasta Przeworska
10.07.2014 09:19 Burmistrz Miasta Przeworska ogłasza nabór na stanowisko Podinspektora Referatu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Urzędu Miasta Przeworska
03.02.2014 14:32 Informacja o wynikach naboru ogłoszonego 27.11.2013r. na samodzielne stanowisko radcy prawnego Urzędu Miasta Przeworska
27.11.2013 15:02 Burmistrz Miasta Przeworska ogłasza nabór na samodzielne stanowisko: Radcy Prawnego Urzędu Miasta Przeworska
16.08.2013 08:13 Informacja o wynikach naboru ogłoszonego 02.07.2013r. na stanowisko Podinspektora Referatu Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Przeworska 37-200 Przeworsk.
02.07.2013 13:28 Informacja o wynikach naboru na samodzielne stanowisko Inspektora ds. pozyskiwania funduszy unijnych Urzędu Miasta Przeworska ogłoszonego 29.04.2013r.
02.07.2013 11:54 Burmistrz Miasta Przeworska ogłasza nabór na stanowisko Podinspektora Referatu Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Przeworska
29.04.2013 09:40 Burmistrz Miasta Przeworska ogłasza nabór na samodzielne stanowisko Inspektora ds. pozyskiwania funduszy unijnych Urzędu Miasta Przeworska
29.04.2013 09:26 Informacja o wynikach naboru na samodzielne stanowisko Inspektora ds. pozyskiwania funduszy unijnych Urzędu Miasta Przeworska ogłoszonego 25.03.2013r.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna