Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.06.2019 13:43 Przetarg nieograniczony dla zadania pn.:"Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie miasta Przeworska"
04.06.2019 14:10 Przetarg nieograniczony dla zadania pn.:"DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM WINDY W RAMACH ZADANIA „PRZEBUDOWA BUDYNKU DOMU KULTURY PRZY UL. WIEJSKIEJ Z PRZEZNACZENIEM NA DOM SENIORA W PRZEWORSKU”
31.05.2019 11:44 Przetarg nieograniczony dla zadania pn.:"MODERNIZACJA PRZYSZKOLNEJ KRYTEJ PŁYWALNI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W PRZEWORSKU"
09.05.2019 11:12 Przetarg nieograniczony dla zadania pn.:"WYMIANA POKRYCIA Z GONTU NA BUDYNKU „GRUBA” NA TERENIE SKANSENU PASTEWNIK W PRZEWORSKU"
07.05.2019 14:15 Przetarg nieograniczony dla zadania pn.:"PRZEBUDOWA I RENOWACJA OBERŻY"
07.05.2019 13:44 Przetarg nieograniczony dla zadania pn.:Roboty konserwatorskie i budowlane na zajeździe Pastewnik – ZADASZONA WIATA"
30.04.2019 13:40 Przetarg ustny, nieograniczony na najem pomieszczeń znajdujących się w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przeworsku.
08.04.2019 13:11 Przetarg nieograniczony dla zadania pn.:"Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn.: „Stabilizacja osuwiska w rejonie ul. Czarnieckiego wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej” – etap II"
18.03.2019 09:57 Przetarg nieograniczony na: Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn.: „Stabilizacja osuwiska w rejonie ul. Wałowej, Bernardyńskiej i Krętej wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej” – etap I
11.03.2019 12:48 Przetarg nieograniczony dla zadania pn.:"Przebudowa dróg gminnych ul. Rynek ( nr 110445 R) , ul. Plac Mickiewicza ( nr 110433 R) i ul. Krótka ( nr 110431 R) w Przeworsku – Etap 2 - Przebudowa ul. Rynek"

1 2 3 4 5 6 następna