Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.09.2021 11:00 Postepowanie przetargowe dla zadania pn.:"Budowa budynku magazynowego Centrum Zarządzania Kryzysowego ( II etap)"
10.08.2021 09:20 Postepowanie przetargowe na :"USŁUGĘ UBEZPIECZENIA GMINY MIEJSKIEJ PRZEWORSK"
13.07.2021 13:32 Postepowanie przetargowe dla zadania pn.:" Budowa i modernizacja dróg doajzdowych do gruntów rolnych"
24.06.2021 12:44 Postępowanie przetargowe dla zadania pn.:"Wykonanie remontów i konserwacji istniejących nawierzchni dróg, chodników i kanalizacji deszczowej związanych z bieżącym utrzymaniem sieci dróg miejskich oraz sieci kanalizacji deszczowej - 2"
07.06.2021 13:45 Postępowanie przetargowe dla zadania pn.:„Usługa w zakresie udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 4 500 000,00 zł na okres 21 lat z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów”
14.05.2021 11:01 Postępowanie przetargowe dla zadania pn.:" Przebudowa boiska sportowego przy ul. Budowlanych w Przeworsku obejmująca kompleks lekkoatletyczny"
14.04.2021 13:32 Postępowanie przetargowe dla zadania pn.:"Stabilizacja osuwiska w rejonie ulic Bernardyńskiej, Wałowej i Krętej w Przeworsku wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej – etap II"
15.03.2021 14:38 Przetarg nieograniczony dla zadania pn.:" Przebudowa ulicy Ablewicza w Przeworsku"
20.01.2021 11:13 Plan postępowań przetargowych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych na rok 2021
30.12.2020 12:17 Przetarg nieograniczony dla zadania pn.:"Budowa linii kablowej oraz napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Żytniej w Przeworsku – Etap I i II"

1 2 3 4 5 6 następna