Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.07.2020 10:31 Przetarg nieograniczony dla zadania pn.: Dostawa wyposażenia dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przeworsku etap 2" - drugi przetarg
06.07.2020 10:24 Przetarg nieograniczony dla zadania pn.: Dostawa wyposażenia dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przeworsku etap 2"
26.06.2020 10:28 Przetarg nieograniczony dla zadania pn."Przebudowa dachu na budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Przeworsku"
18.06.2020 11:14 Przetarg nieograniczony dla zadania pn. " Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn.: „Stabilizacja osuwiska w rejonie ul. Czarnieckiego wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej” – etap III"
04.06.2020 12:48 Przetarg nieograniczony dla zadania pn.:" Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie: Nr 1 m. Przeworsk , dz. o nr ewid. 900/20 i nr 3 m. Przeworsk , dz. o nr ewid. 4356."
03.06.2020 10:07 Przetarg nieograniczony dla z pn." Przebudowa drogi publicznej gminnej ul. Kazimierzowskiej w Przeworsku wraz ze skrzyżowaniami i zjazdami "
30.04.2020 12:51 Przeyarg niograniczony dla zadania pn."Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 800 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 900 000,00 zł oraz na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie 900 000,00 zł w 2020 roku"
27.04.2020 13:55 Przetarg nieograniczony dla zadania pn.Renowacja elewacji oberży w ramach zadania pn. „Przebudowa i renowacja Oberży”
23.04.2020 10:52 Przetarg nieograniczony dla zadania pn." Dostawa wraz z montażem mebli dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przeworsku"
21.04.2020 13:18 Przetarg nieograniczony dla zadania pn."Przystosowanie budynku Kilińskiego 25" - 2

1 2 3 4 5 6 następna