Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.11.2023 15:13 Postępowanie przetargowe dla zadania "Świadczenie usług komunalnych na terenie miasta Przeworska w zakresie utrzymania czystości i zieleni oraz na zimowym utrzymaniu ulic i chodników miejskich "
24.11.2023 10:34 Postępowanie przetargowe dla zadania pn:"Konserwacja i obsługa urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Przeworska -2024 "
24.11.2023 10:07 Postępowanie przetargowe dla zadania "Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy miejskiej Przeworsk do placówek oświatowych wraz z opieką podczas przewozu w 2024 roku z podziałem na części"
23.11.2023 07:33 Plam postępowań przetargowych listopad z dn 22.11.23
10.11.2023 13:21 Przetarg nieograniczony na Odbiór i transport niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz odbiór, transport i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych, od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Przeworsk
25.09.2023 09:40 Postępowanie przetargowe dla zadnia pn:"Remont odcinka drogi publicznej gminnej nr 110434R ul. Pszennej w Przeworsku"
21.09.2023 10:32 Plan postępowań przetargowych aktualny na wrzesień 2023
29.08.2023 07:54 Postępowanie przetargowe dla zadania pn:" Przebudowa muru cmentarnego"
02.08.2023 14:50 Postępowanie przetargowe dla zadania pn:"Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych"
07.06.2023 12:33 Przetarg niograniczoany " Usługa w zakresie udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 4 500 000,00 zł na okres 21 lat z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów"

1 2 3 4 5 6 następna