Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.02.2020 15:05 Przetarg nieograniczony dla zadnia pn.;" Przebudowa dróg lokalnych do budynku Kilińskiego 25"
29.01.2020 11:14 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2020
08.01.2020 12:23 Przetarg nieograniczony dla zadania pn.:".: Przebudowa dróg, parkingów oraz chodników na terenie miasta Przeworska z podziałem na zadania"
08.01.2020 11:50 Przetarg nieograniczony dla zadnia pn.:"Wykonanie remontów i konserwacji istniejących nawierzchni dróg, chodników i kanalizacji deszczowej związanych z bieżącym utrzymaniem sieci dróg miejskich oraz sieci kanalizacji deszczowej"
12.12.2019 14:33 Przetarg nieograniczony dla zadania pn.„Świadczenie usług komunalnych na terenie miasta Przeworska w zakresie utrzymania czystości i zieleni oraz na zimowym utrzymaniu ulic i chodników miejskich ”
06.12.2019 14:41 Przetarg nieograniczony dla zadania pn.:"Konserwacja i obsługa urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Przeworska"
12.11.2019 14:29 Przetarg nieograniczony dla zadania pn."„ Odbiór i transport niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Miejskiej Przeworsk”
08.11.2019 08:13 Przetarg nieograniczony dla zadania pn."Przebudowa dróg publicznych gminnych Nr 110416 R – ul. Sobieskiego , Nr 110417 R- ul. Poniatowskiego wraz ze skrzyżowaniami drogowymi i zjazdami indywidualnymi "
30.08.2019 09:29 Przetarg nieograniczony:" Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przeworsku"
19.08.2019 12:30 Przetarg nieograniczony dla zadania pn.:"Dostawa wraz z montażem wyposażenia dla Domu Kultury przy ul. Wiejskiej z przeznaczeniem na Dom Seniora w Przeworsku "

1 2 3 4 5 6 następna